Lluniau

Mae’r adran hon yn rhoi blas o beth o hanes y cor dros y blynyddoedd, ac yn arbennig rhai o uchafbwyntiau’r teithiau amrywiol.

Ond i ddechrau yn y dechau, dyma lun o’r aelodau yn ystod y  dyddiau cynnar yn ymarfer yn Ysgol Glanadda Bangor:dyddiaucynnar

`Yn 1995, mentrodd y cor i Toronto, Canada i gymeryd rhan mewn gwyl rhyngwladol a elwir yn ‘Wyl y Carafan’

Er bod y tywydd yn y mis Gorffennaf hwnnw yn arbennig o boeth, a’r gwaith yn galed, llwyddodd y Pafiliwn Cymreig i ennill gwobr am yr adloniant gweinol gorau:

toronto1995