Hanes

Ffurfiwyd Côr Meibion Dinas Bangor gan y arweinydd presennol, Mr James Griffiths ym  mis  Ionawr 1988 gyda deuddeg aelod.    Ar draws y blynyddoedd mae’r côr wedi canu mewn nifer fawr o gyngherddau ar hyd a lled gogledd Cymru a phellach.  Y maent wedi canu mewn sawl gwlad gan gynnwys Yr Unol Daleithiau ,Gwlad Belg, Canada, Yr Almaen, Malta, Awstria, Cyprus yn ogystal a Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Y mae repertoire y côr yn amrywio o’r darnau traddodiadol i gorau meibion, i fyd opera, caneuon traddodiadol Cymreig ac ambell ddarn ysgafn.

James Griffiths, FLCM, Hon TCL, AWACM, LLCM. yw arweinydd a sylfaenydd y côr. Ar ôl dysgu am dros 31 mlynedd cymerodd ymddeoliad cynnar i fod yn arholwr cerdd ac yn y swydd honno y mae wedi arholi ledled y byd yn flynyddol yn Ewrop,y Dwyrain Canol,Gwledydd Asia,Awstralia a Seland Newydd. Bu yn Is-Organydd Cadeirlan Bangor 1964-2007  ac yn ystod y cyfnod hir yma bu’n  organydd mewn gwasanaethau cofiadwy megis ymweliad cyntaf y Frenhines a’r Gadeirlan,ymweliad Archesgob Coggan o Gaergaint a gwasanaeth cyflwyno’r cyfieithiad newydd o’r Beibl Cymraeg i’r Genedl yn ogystal a chyfeilio i Songs of Praise ac arwain Dechrau Canu,Dechrau Canmol.  Y mae ganddo ddiplomau organ a phiano Coleg Cerdd Llundain.Y mae’n Aelod Anrhydeddus o Goleg Cerdd y Drindod,Llundain ac yn 2009 derbyniodd Wobr Archesgob Cymru am Gerddoriaeth Eglwysig.Y mae wedi trefnu a chyfansoddi darnau ar gyfer corau meibion sydd wedi cael eu cyhoeddi yn ogystal ag emyn donau sydd wedi cael eu cynnwys yn Emynau’r Llan a Chaneuon Ffydd.

Mrs Lowri Prys Roberts WilliamsLowri  Roberts Williams, ATCL, yw cyfeilydd y côr .  Cyn ymddeol yn gynnar yr oedd hi yn ddirprwy bennaeth Ysgol Bethel ger Caernarfon.Bu’n gwasanaethu dros y blynyddoedd fel arweinydd cor meibion,cyfeilydd i gorau cymysg a merched ac mae hi wedi bod yn ffyddlon i’r Cor hwn fel cyfeilydd bron iawn o’r dechreuad.

Y mae ganddi hi ddiploma piano gan Goleg Cerdd y Drindod,Llundain.  Cerddoriaeth eglwysig yw un o’i diddordebau pennaf.Ymae hi wedi gweithredu fel organyddes yn ei chapel am gyfnod hir ac fel arweinydd mewn cymanfaoedd canu  gan gynnwys i’r rhaglen Dechrau Canu,Dechrau Canmol.

Gwilym Lewis M.MUS, LRAM, ARCM yw Is-Arweinydd y côr. Mae Gwilym yn enedigol o Gaergybi ac fe astudiodd gerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Wedi graddio ac yna ymhellach derbyn gradd M.Mus a diplomau piano gan yr Academi Frenhinol a’r Coleg Cerdd Brenhinol,  fe dderbyniodd swydd fel Uwch Ddarlithydd mewn Coleg Addysg yn Lerpwl. Wedi bod yn Gyfarwyddwr Cerdd yn yr Ysgol Brydeinig yr Iseldiroedd am bedair mlynedd ar ddeg, fe aeth Gwilym yn bianydd ar longau hamdden yn y Caribi.Wedi dychwelyd adref, ymunodd  a Chorau Meibion Caergybi, Bangor, Y Traeth a Maelgwn. Mae’n ymddiddori yn gwneud trefniannau ar gyfer Corau Meibion sydd wedi cael eu cyhoeddi. Mae hefyd yn Arweinydd Côr Meibion Caergybi ac wedi dal swyddi  pwysig yng Nghymdeithas Corau Meibion Cymru.