Ymweliadau ac Aelodau newydd

Ebrill 18, 2011

Bydd croeso i ymwelwyr ddod i unrhyw ymarfer y Cor yn Ysgol y Faenol, Penrhosgarnedd, bob nos Fercher am 7:30 yr hwyr.

Ac, wrth gwrs, bydd croeso i ddarpar aelodau newydd.

Gellir cysylltu drwy:

  • adael neges ar y dudalen hon;
  • anfon e-bost at iagogruffydd@yahoo.co.uk;
  • galwad ffon at yr Arweinydd (+44)1286870580

Taith i Awstria - Medi 2011

Ebrill 16, 2011
Medi 6, 2011iMedi 13, 2011

Ar 6 Medi aeth y Côr o Faes Awyr Manceinion i Munich ac yna mewn bws ymlaen i bentref Söll yn y Tirol yn Awstria lle yr oeddynt i aros am wythnos. Uchafbwynt yr ymweliad oedd y cyngerdd ar nos Sul 11 Medi yn eglwys y plwyf. Dyma engrhaifft wych o bensaerniaeth cyfnod y baroc-yn wir y mae yr eglwys yn debycach i gadeirlan oherwydd ei maint a’i harddwch. Y cyflwynydd oedd Howard Hughes ac fe gyfeiriodd Howard at y ffaith fod y Côr yn canu yn yr eglwys union ddeng mlynedd yn ôl, ar y diwrnod arswydus hwnnw 11 Medi 2001. Cyn canu yr eitem olaf gofynnwyd i’r gynulleidfa sefyll am ychydig i goffau y rhai fu farw yn Efrog Newydd.

Yn ystod y cyngerdd canodd y Côr sawl darn traddodiadol i gorau meibion gan gynnwys trefniant arbennig i’r Côr ac i’r daith gan ddirprwy arweinydd y Côr Gwilym Lewis, o’r hen alaw Tros y Garreg.

Yr unawdydd oedd Gareth Hughes (euphonium) ac fe gafodd ei berfformiadau dderbyniad gwresog iawn gan y gynulleidfa.

Kevin Grafton o Sevenoakes yng Nghaint oedd yr organydd  yn rhannu’r cyngerdd hefo ni ac fe chwaraeodd Kevin ddarnau organ modern Seisnig i wrthgyferbynnu a’n cerddoriaeth traddodiadol fel côr.

Ymunodd Kevin hefo ni mewn dau ddarn sef American Trilogy a Morte Criste ac ar ddiwedd y perfformiadau yr oedd y gymeradwyaeth yn wefreiddiol.

Ar ddiwedd y cyngerdd derbyniodd y Côr,y cyfeilydd Lowri Roberts Williams a’r arweinydd James Griffiths gymeradwyaeth wych gyda’r gynulleidfa fawr yn sefyll ar eu traed.

Cyflwynwyd y rhaglen gan Howard Hughes mewn Almaeneg a Saesneg a Norman Evans fel arfer yn cadw trefn ar ymddangosiad y Côr.

Yn ystod yr ymweliad cafwyd dwy daith un i Salzburg a’r llall i Berchtesgaden lle gwelwyd ty Hitler Nyth yr Eryr (Eagle’s Nest) a adeiladwyd ar ben y mynyddoedd o gwmpas Berchtesgaden.

Yr oedd yr holl drefniadau yng ngofal Hugh Harry Williams ac mae dyled y Côr yn fawr iawn i Hugh am bopeth.

Newyddion

Dyma restr o ddyddiadau a lleoliadau ein cyngherddau am 2015.

Bydd y rhestr yma yn cael ei diweddaru yn ystod y flwyddyn.

Chwefror 19eg

7.30pm       Neuadd Henllys, Biwmaris

Mawrth 5ed

7.30pm       Neuadd Henllys, Biwmaris

Mai 21ain

7.30pm       Neuadd Henllys, Biwmaris

Mehefin 9ed

8.00pm      Eglwys St. Ioan, Llandudno

Mehefin 28ain

8.00pm      Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno

Gorffennaf 7ed

8.00pm      Eglwys Sant Ioan, Llandudno

Gorffennaf 19eg

8.00pm      Eglwys y Drindod, Sanctaidd, Llandudno

Awst  11eg

8.00pm      Eglwys Sant Ioan, Llandudno

Medi 10ed

7.30pm       Neuadd Henllys,  Biwmaris

Medi 13eg

8.00pm       Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno.

Tachwedd 5ed

7.30pm        Neuadd Henllys, Biwmaris.