Hafan

Croeso cynnes i wefan Côr Meibion Dinas Bangor

(Mae’r wefan yn cael ei datblygu ar hyn o bryd)

Dyma’r lle i ddod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am un o gorau meibion prysuraf gogledd Cymru. Cofiwch alw draw pob hyn a hyn i ddilyn hanesion diweddaraf y côr, neu beth am wneud pethau’n haws a manteisio ar ein porthiant RSS (mwy am hyn isod!). Gadewch i ni eich cyflwyno i rai o nodweddion ein gwefan newydd.

Mae ein adran newyddion ar ffurf blog traddodiadol ac estynir gwahoddiad cynnes i chi anfon eich sylwadau ar unrhyw eitem. Bydd hanesion diweddaraf y côr ac erthyglau difyr gan yr aelodau yn ymddangos yn rheolaidd yn yr adran hon. Gallwch fanteisio ar ein prif borthiant RSS i’ch hysbysu am unrhyw ychwanegiadau i’r adran newyddion. Rhowch gynnig arni, cliciwch ar yr eicon RSS 2.0 ar waelod y dudalen!

Beth am ddod i’n gweld yn perfformio! Cymerwch gipolwg ar ein dyddiadur am wybodaeth ynglyn â chyngherddau a digwyddiadau eraill. Gwnewch yn siwr nad ydych yn methu cyngerdd trwy fewngludo ein dyddiadur ni i fewn i galendr eich cyfrifiadur eich hun. Rhowch gynnig arni - cliciwch ar yr eicon iCal ar waelod y dudalen a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Diolch am alw, a brysiwch draw eto!

Dyma lun o’r cor a gymerwyd yn ystod ein taith i Wisconsin, Yr Unol Daleithiau:

p9200752